RED MUMMY IN THE WHITE DESERT - SAHARA DESERT - 2008

                                                              BEREBER CARPET - SAHARA DESERT - 2012

                                                                BLEEDING TREE - SAHARA DESERT - 2014

                                                                 THE CLOUD - SAHARA DESERT - 2014

                                                                THE PROPHET - SAHARA DESERT - 2014

                                                              NOMAD CARPET - SAHARA DESERT - 2014

                                                                       OASIS - SAHARA DESERT - 2014

                                                                   THE PROPHET - NAZCA DESERT - 2014

                                                                    NAZCA LINE - NAZCA DESERT - 2014

                                                                         SOLO - NAZCA DESERT - 2014

                                                               ICE CREAM SELLER - NAZCA DESERT - 2014

                                                                          SOLO - NAMIB DESERT - 2018

                                                              BLEEDING TREE II - NAMIB DESERT - 2018

                                                                  FAIRY CIRCLE - NAMIB DESERT - 2011

                                                          WATER - NAMIB DESERT - NAMIB DESERT - 2018

                                                                       ÁRBOL - NAMIB DESERT - 2018

                                                                          ORIX - NAMIB DESERT - 2011

                                                                   BROTHERS - NAMIB DESERT - 2018

                                                                          HOUSE - NAMIB DESERT - 2011

                                                                           DOG - NAMIB DESERT - 2011

                                                                         RED LINE - NAMIB DESERT -2011

                                                                          NADA - NAMIB DESERT - 2011

                                                                       BLEEDING TREE - NAMIB DESERT - 2011

                                                                         ROJO - NAMIB DESERT - 2011

                                                                       SOLO - ATACAMA DESERT - 2014

                                                  BLOOD OFFER TO LICANCABUR - ATACAMA DESERT - 2014

                                                                     ASH CARPET - ATACAMA DESERT - 2014

                                                               ROCKS CIRCLE - ATACAMA DESERT - 2014

                                                                    INCA PATH - ATACAMA DESERT - 2014

                                                                ROCKS CARPET - ATACAMA DESERT - 2014

                                                      SOLO UNDER THE VOLCANO - ATACAMA DESERT - 2014

                                                                      BLUE ROCKS - PUNA DESERT - 2008

                                                                 MONGOL CIRCLE - GOBI DESERT - 2013

                                                                    PIECE OF SKY - GOBI DESERT - 2013

                                                                       CENTINELS - GOBI DESERT - 2013

                                                                     THE PROPHET - GOBI DESERT -2013

                                                                         NOMAD I - GOBI DESERT - 2013

                                                                           MONK - GOBI DESERT - 2013

                                                                            SOLO - GOBI DESERT - 2013

                                                                            NOMAD II - GOBI DESERT - 2013

                                                                   GENGHIS KHAN PATH - GOBI DESERT - 2013

                                                                           NOMAD III - GOBI DESERT - 2013

                                                                            NOMAD IV - GOBI DESERT - 2013

                                                                           RING OF FIRE - ICELAND - 2011

                                                                            ROCKS - ICELAND - 2013

                                                                           THE BENCH - ICELAND - 2013

                                                                            NEGRO - ICELAND - 2013

                                                                  AURORA BOREALIS - ICELAND - 2018

                                                                               VERDE - ICELAND - 2018

                                                                      TIME TRAVELER - ICELAND - 2018 

                                                                             GLACIER - ICELAND - 2011

                                                                           RED CARPET - ICELAND - 2011

                                                                       SOLO - GREAT BASIN DESERT - 2015

                                                              THE PROPHETS - GREAT BASIN DESERT - 2015

                                                                 THE HEELER - ARIZONA DESERT - 2016

                                                                      RED MUMMY - ARIZONA DESERT - 2016

                                                                          SOLO - ARIZONA DESERT - 2015

                                                              RED MUMMY - WHITE SANDS DESERT - 2017

                                                                  SHAMAN - ARIZONA DESERT - 2016

                                                                 WARRIOR TREE - THAR DESERT - 2014

                                                                    GRAVE KEEPER - THAR DESERT - 2014

                                                                        GYPSIES - THAR DESERT - 2014

                                                                     WARRIOR - THAR DESERT - 2014

                                                                            TOMB - THAR DESERT - 2014

Back to Top